هيئت مدیره

با جمع آوری چندین دهه تخصص و اشتیاق برای تأمین نیازهای کلی مراقبت های بهداشتی ذینفعان Medicaid ، هر روز با هیئت مدیره مأموریت Empower را ملاقات می کنید.

  • بس جینتی ، رئیس ، اتحادیه بهداشت و درمان AR
  • تام هارباک ، نایب رئیس شبکه بهداشت جامعه آرکانزاس
  • استیون کولیر ، خزانه دار ، گروه بهداشت وودروف
  • سوزان کوکلی ، دبیر ، گزینه های بهداشتی Beacon
  • دیوید نورسوریتی ، استیترا ، LLC
  • جاش ویلسون ، مدیریت مستقل پرونده
  • جری جونز ، گروه سلامت وودروف