Zorgcoördinatie

Wat is zorgcoördinatie?

Zorgcoördinatie is wanneer gezondheidszorgdiensten en personeel samenwerken om zorgverlenersbezoeken en andere diensten te organiseren om ervoor te zorgen dat u de beste zorg krijgt. U, uw gezin / ondersteuners en uw zorgverleners werken allemaal samen om een persoonsgericht serviceplan (PCSP) op te stellen om aan uw zorgbehoeften te voldoen. Uw PCSP is voor u gemaakt. Het zorgt ervoor dat u ondersteuning heeft die uw taal, uw achtergrond en uw standpunt kent. Uw zorgcoördinator is één persoon met wie al uw zorgverleners kunnen praten. Ze kunnen informatie over uw zorgbehoeften delen. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat het PCSP wordt gevolgd.

Om een zorgcoördinator te bereiken:

Versterking van zorgoplossingen (Empower) zorgcoördinatie
CareCoordination@empowerhcs.com
Telefoon: 866-261-1286

Om de Supervisors Zorgcoördinatie in uw regio te bekijken, klikt u op de gewenste provincie.

Zorgcoördinatiediensten

Zorgcoördinatie helpt leden bij hun zorgbehoeften door ervoor te zorgen dat zorgverleners en diensten samenwerken om de gezondheid van het lid te verbeteren. Zorgcoördinatoren betrekken leden bij de ontwikkeling van het PCSP en bieden de leden keuzes in dit proces. Zorgcoördinatoren zullen ook zorgen voor naleving van de PCSP en helpen met alle benodigde middelen of belemmeringen voor toegang tot behandeling.

Uw zorgcoördinator zal ook:

 • Leer u meer over uw gezondheidsbehoeften
 • Hulp bij alle behoeften in uw dagelijks leven, zoals u helpen bij het eten van gezond voedsel en bij het sporten
 • Werk samen met aanbieders die medicijnen geven
 • Werk samen met zorgverleners om zorg te coördineren
 • Maak een zorgplan met al uw diensten op een rijtje
 • Help je diensten te vinden
 • U helpen bij het vinden van ondersteuning in uw gezin en gemeenschap
 • Help als u in moeilijkheden of crisis verkeert
 • Bied begeleiding en ondersteuning
 • Hulp bij papierwerk
 • Houd toezicht op providers om ervoor te zorgen dat services op een veilige en nuttige manier worden verleend
 • Zorg ervoor dat u een toegewezen PCP heeft
 • Zorg ervoor dat u regelmatig opvolgt voor preventie, welzijn en ziektebezoeken
 • Zorg ervoor dat alle leden actieve dekking hebben
 • Neemt binnen 7 dagen contact met u op na een spoedopname, spoedeisende zorg of ziekenhuisopname
 • Neemt contact op met het lid om te helpen bij het plannen van ontslag, hulp bij het voorschrijven, vervolgafspraak met PCP en gespecialiseerde leveranciers

Persoonsgericht serviceplan

Empower-leden hebben een PCSP. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het verkrijgen van kopieën van alle behandelings- en serviceplannen met betrekking tot leden en het coördineren van diensten tussen die plannen. Het doel is om duplicatie van services te voorkomen, tijdige toegang tot alle benodigde services te garanderen en eventuele hiaten in de dienstverlening voor het lid te identificeren, en om gezondheidsvoorlichting en gezondheidscoaching te bieden die in die plannen worden geïdentificeerd. De zorgcoördinator zal de leden vragen welke doelen ze willen bereiken, naast het verzamelen van de behandelplannen van het lid en ervoor zorgen dat deze plannen worden opgevolgd.

Het is uw recht en verantwoordelijkheid om deel te nemen aan de ontwikkeling van uw PCSP door zo goed mogelijk informatie te verstrekken die Empower of uw zorgverlener mogelijk nodig heeft om uw behandeling te plannen.

Uw PCSP omvat de volgende soorten behandelings- of serviceplannen:

 • Behandelingsplan voor gedragsgezondheid
 • Persoonsgericht serviceplan voor ontheffingsklanten
 • Plan voor eerstelijnszorg
 • Geïndividualiseerd onderwijsprogramma
 • Individuele behandelplannen voor ontwikkelingscliënten in dagelijkse habilitatieprogramma's
 • Voedingsplan
 • Huisvestingsplan
 • Elk bestaand werkplan
 • Plan voor justitie
 • Kinderwelzijnsplan
 • Medicatiebeheersplan

Op uw PCSP staat welke aanvullende services voor u beschikbaar zijn. Dit kan zijn:

 • Revalidatiedagdienst voor volwassenen
 • Gedragsmatige hulp
 • Ondersteunende diensten voor kinderen en jongeren
 • Partners voor gezinsondersteuning
 • Medicatiebegeleiding door verpleegkundige
 • Mobiele crisisinterventie
 • Gedeeltelijke ziekenhuisopname
 • Peer-ondersteuning
 • Herstelondersteunende partners (voor middelenmisbruik)
 • Re-integratieprogramma voor woongemeenschappen
 • Respijt, noodgeval en gepland
 • Drugsmisbruik detox (observationeel)
 • Ondersteunend werk
 • Ondersteunende huisvesting
 • Ondersteunende ontwikkeling van levensvaardigheden
 • Therapeutische gemeenschappen
 • Therapeutische gasthuizen

Uw eerste bezoek

Bij het eerste bezoek kunt u van uw zorgcoördinator het volgende verwachten:

 • Inleiding en overzicht van zorgcoördinatie
 • Contactgegevens van de zorgcoördinator en gratis nummer
 • Invullen van de zorgvragenlijst
 • Bespreking van doelen voor zorgcoördinatie
 • Verkrijg vrijgave van informatie voor providers en ondersteuningssysteem
 • Gezondheidszorgvragenlijst die het volgende omvat:
  • Huidige gezondheidsstatus
  • PCP-informatie
  • Diagnose
  • Medicijnen
  • Aanbieders
  • Middelen / belemmeringen voor zorg
  • Financieel
  • Juridisch
  • Vervoer
  • Cultureel / taalkundig
  • Huisvesting
  • Handicap
  • Ondersteuningssysteem