Verklarende woordenlijst

Binnenkort meer informatie.

Voorafgaande autorisatie (PA)

Het verkrijgen van goedkeuring voor een bepaalde dienst of medicatie voordat deze wordt verleend.

Medicijnenlijst

Een uitgebreide lijst van klinisch effectieve en kosteneffectieve geneesmiddelen, geïdentificeerd en geselecteerd door een groep deskundige en naar behoren gediplomeerde clinici, die door het plan kunnen worden gebruikt om leden van hoge kwaliteit zorg te bieden tegen lage kosten.

Pharmacy Benefits Manager (PBM)

Een entiteit die een contract heeft gesloten met PHP om apotheekdiensten te verlenen (inclusief het uitvoeren van evaluaties van voorafgaande toestemming).

Algemeen met AB-classificatie

Een farmaceutisch product dat in het Orange Book van de Federal Food and Drug Administration wordt beoordeeld als gelijkwaardig aan het product van het innovator-merk.

Generieke vervanging

Afgifte van een generiek medicijn in plaats van een merkmedicijn.

Generieke medicijnen

Chemisch gelijkwaardige kopie ontworpen op basis van een merkgeneesmiddel waarvan het patent is verlopen.

Formularium van niet-equivalente geneesmiddelen

Een lijst van geneesmiddel (en) waarvoor generieke substitutie niet vereist is.

Therapeutische uitwisseling

Het verstrekken van een geneesmiddel dat verschilt van het voorgeschreven geneesmiddel, maar dat therapeutisch gelijkwaardig wordt geacht aan het oorspronkelijke voorgeschreven product.

Stappentherapie-protocol

Een stapsgewijze reeks instructies die de voortgang van medicamenteuze therapie van eerstelijnsbehandeling naar de meest agressieve medicamenteuze therapie identificeert.