Richtlijnen voor klinische praktijken

Huidige richtlijnen voor klinische praktijken

In de afgelopen jaren heeft het proces van het ontwikkelen van richtlijnen voor klinische praktijk een belangrijke herevaluatie ondergaan door nationale professionele organisaties, waaronder de American Medical Association en het Institute of Medicine. Met het oog op het vergroten van de nauwkeurigheid en het verbeteren van de transparantie, hebben deze organisaties principes geformuleerd die de basis vormen voor nieuwe normen voor richtlijnontwikkeling. De American Psychiatric Association (APA) en de American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) hebben beide verklaringen op hun websites gepubliceerd ter ondersteuning van deze nieuwe standaarden.

Historisch gezien hebben Beacon Health Options, Inc. (Beacon) en zijn legacy-bedrijven klinische praktijkrichtlijnen aangenomen die zijn gepubliceerd door de APA, AACAP en andere professionele organisaties. Dit was gebaseerd op hun reputatie als primaire bijdragers en ontwikkelaars van richtlijnen die aanvaardbare zorgstandaarden vertegenwoordigen op het moment van ontstaan.

In verband met de voortdurende ontwikkeling van de ontwikkeling van richtlijnen voor klinische praktijken die om hogere bewijsnormen vragen, heeft de industrie momenteel een beperkt aantal richtlijnen gehandhaafd of geproduceerd die voldoen aan de nieuwe normen voor de strengheid en transparantie van richtlijnen. Dienovereenkomstig heeft Beacon de volgende richtlijnen herzien en aangenomen die aan deze normen voldoen:

Archief