Cultureel competentieplan

Empower Healthcare Solutions (Empower) integreert culturele taalkundige competentieconcepten in programma's, diensten, beleid en processen die begrip en respect weerspiegelen voor de diverse culturele en taalbehoeften van leden, leveranciers, klanten, personeelsleden en belanghebbenden bij het verlenen van diensten. Dit omvat personen met een handicap, beperkte Engelse taalvaardigheid, specifieke populaties zoals lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBT), en personen met verschillende culturele en etnische achtergronden.

Het culturele en taalkundige programma van Empower omvat:

  • Beschikbaarheid van telefonische mondelinge vertolking door personeel of gecontracteerde verkoper (indien van toepassing) 24 uur, 7 dagen per week inclusief verwijzing naar American Sign Language (ASL)
  • Beschikbaarheid van TDD / TYY- en / of relayservices
  • Beschikbaarheid van verwijzingen naar netwerkaanbieders voor diensten in een bepaalde taal of voor culturele behoeften
  • Vertaling van schriftelijke materialen zoals vereist of gevraagd
  • Verstrekking van ledenmateriaal in duidelijke taal
  • Het testen van materialen door leden, inclusief beoordeling door vertegenwoordigers van de ledenpopulatie waarvoor de materialen / websites zijn ontworpen, om hun leesbaarheid en waargenomen bruikbaarheid te garanderen, en dat ze op passende wijze de culturele diversiteit van de doelgroepen aanpakken.

Mechanismen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, beoordeling door consumentenleden / adviescomités, of door focusgroepen, interne beoordeling door diverse medewerkers, toegang tot websites om te oefenen en tools te gebruiken. De resultaten van een dergelijke beoordeling worden vervolgens verwerkt in de definitieve versie van de materialen.