Zarząd

Łącząc dziesięciolecia doświadczenia i pasję do zaspokajania ogólnych potrzeb zdrowotnych beneficjentów Medicaid, spotykaj się z Radą Dyrektorów kierując misją Empower każdego dnia.

  • Bess Ginty, przewodnicząca, AR Healthcare Alliance
  • Tom Harbuck, wiceprzewodniczący, Arkansas Community Health Network
  • Steven Collier, skarbnik, Woodruff Health Group
  • Susan Coakley, sekretarz, Beacon Health Options
  • David Norsworthy, Statera, LLC
  • Josh Wilson, niezależne zarządzanie przypadkami
  • Jerry Jones, Woodruff Health Group