Ochrona Twojej prywatności

To powiadomienie mówi, w jaki sposób Twoje informacje zdrowotne mogą być wykorzystywane i udostępniane w ramach Twojego planu zdrowotnego. Opisuje również, w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do własnych informacji zdrowotnych. Prosimy o uważne przejrzenie.

Co to jest ten dokument?

Ten dokument, zwany Powiadomieniem o praktykach dotyczących prywatności, zawiera informacje o tym, w jaki sposób Empower może wykorzystywać i udostępniać informacje o Twoim zdrowiu. Musimy zapewnić prywatność i bezpieczeństwo Twoich informacji zdrowotnych. Poinformujemy Cię, jeśli dojdzie do naruszenia, które wpłynie na prywatność lub bezpieczeństwo Twoich danych. Zawiadomienie wyjaśnia również, w jaki sposób można uzyskać dostęp do własnych informacji zdrowotnych.

Co to są informacje zdrowotne?

Słowa „informacje zdrowotne” oznaczają wszelkie informacje, które Cię identyfikują. Przykłady obejmują Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, szczegóły dotyczące otrzymanej opieki zdrowotnej lub kwoty zapłacone za opiekę.

Dlaczego mi to dajesz?

Prawo wymaga od nas przekazania tego powiadomienia. Musimy postępować zgodnie z praktykami opisanymi w tym zawiadomieniu. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych w sposób inny niż opisano tutaj, chyba że poinformujesz nas o tym na piśmie. Jeśli powiesz nam, że możemy udostępnić Twoje dane, możesz w dowolnym momencie zmienić zdanie. Daj nam znać na piśmie, jeśli zmienisz zdanie.

Kto przestrzega tego ostrzeżenia?

Wszyscy pracownicy, kontrahenci, konsultanci, sprzedawcy, wolontariusze i inni pracownicy służby zdrowia oraz organizacje współpracujące z Empower przestrzegają tego powiadomienia.

Jak możemy wykorzystywać i udostępniać Twoje informacje zdrowotne

Aby zarządzać swoim leczeniem zdrowotnym. Będziemy wykorzystywać i udostępniać Twoje informacje zdrowotne, aby pomóc Ci w opiece zdrowotnej.

Na przykład: Lekarz przesyła nam informacje o Twojej diagnozie i planie leczenia, abyśmy mogli umówić się na dodatkowe usługi.

Na przykład: Możemy udostępnić Twoje informacje zdrowotne agencji usługowej, która organizuje usługi mieszkaniowe wspierające opiekę zdrowotną. Do operacji opieki zdrowotnej.

Aby pomóc nam wykonać naszą pracę. W razie potrzeby możemy się z Tobą skontaktować. Nie wolno nam wykorzystywać informacji genetycznych do decydowania o tym, czy zapewnimy Ci ubezpieczenie i ceny tego ubezpieczenia.

Na przykład: Wykorzystujemy Twoje informacje zdrowotne, aby opracować dla Ciebie lepsze usługi lub upewnić się, że otrzymujesz dobre usługi.

Na przykład: Przesyłamy dane związane z Twoimi informacjami zdrowotnymi do stanu, aby pokazać, że postępujemy zgodnie z naszą umową.

Aby zapłacić za swoje usługi zdrowotne. Będziemy wykorzystywać i udostępniać informacje o Twoim zdrowiu, płacąc za Twoje usługi zdrowotne.

Na przykład: Udostępniamy informacje o Tobie w ramach planu Twoich recept, aby koordynować płatności za Twoje recepty. Aby zarządzać Twoim planem. Możemy udostępniać Twoje informacje zdrowotne innym firmom w celu administrowania planem.

Na przykład: Udostępniamy Twoje dane firmie transportowej, aby upewnić się, że dotrzesz na ważne spotkanie. Ze współpracownikami biznesowymi. Możemy udostępniać informacje o Twoim zdrowiu innej firmie, zwanej współpracownikiem biznesowym, którą zatrudniamy do świadczenia nam usług lub w naszym imieniu. Udostępnimy Twoje dane tylko wtedy, gdy partner biznesowy zgodził się na piśmie, aby zachować prywatność i bezpieczeństwo informacji zdrowotnych.

Sposoby wykorzystywania lub udostępniania informacji zdrowotnych za Twoją zgodą

Możesz wybrać, w jaki sposób będziemy udostępniać Twoje dane w sytuacjach opisanych poniżej. Powiedz nam, czego od nas oczekujesz, a my zastosujemy się do Twoich instrukcji. Jeśli nie jesteś w stanie powiedzieć nam swoich preferencji, możemy podzielić się Twoimi informacjami, jeśli uważamy, że leży to w Twoim najlepszym interesie.

Osoby zaangażowane w opłacanie opieki. Możemy udostępniać informacje o Twoim zdrowiu członkom Twojej rodziny, przyjaciołom lub innym osobom, które są zaangażowane w Twoją opiekę zdrowotną lub pomagają za nią zapłacić. Masz prawo zażądać, abyśmy nie udostępniali Twoich danych określonym osobom, ale musisz nas o tym powiadomić. Informacje na temat świadczeń zdrowotnych, usług i alternatywnych metod leczenia. Możemy poinformować Cię o dostępnych usługach zdrowotnych, produktach, możliwych terapiach lub alternatywach.

Wrażliwa informacja. Niektóre rodzaje informacji medycznych są bardzo wrażliwe. Prawo może wymagać, abyśmy uzyskali pisemną zgodę na udostępnienie tych informacji. Wrażliwe informacje medyczne mogą obejmować testy genetyczne, testy na HIV / AIDS, diagnozę lub leczenie, zdrowie psychiczne, nadużywanie alkoholu i substancji, napaść seksualną lub zapłodnienie in vitro. Twoja zgoda jest również wymagana do wykorzystywania i udostępniania notatek z psychoterapii.

Wykorzystanie Twoich danych do naszego marketingu. Nie możemy wykorzystywać ani ujawniać twoich informacji zdrowotnych w celach marketingowych, chyba że mamy twoją pisemną zgodę.

Sprzedaż Twoich informacji. Nie będziemy sprzedawać Twoich informacji zdrowotnych bez Twojej pisemnej zgody.

Jak musimy udostępniać Twoje informacje zdrowotne

Musimy również udostępniać Twoje informacje w sytuacjach, które przyczyniają się do dobra publicznego lub bezpieczeństwa. Musimy spełnić wiele warunków prawnych, zanim będziemy mogli udostępniać Twoje dane w tych celach.

Badania. Możemy wykorzystywać lub udostępniać Twoje informacje do badań zdrowotnych.

Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. Możemy udostępniać Twoje informacje zdrowotne ze względów zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Na przykład:

 • Aby zapobiec lub kontrolować chorobę
 • Aby pomóc w zgłaszaniu informacji o złych produktach
 • Zgłaszanie działań niepożądanych leków
 • Aby poinformować Cię, że mogłeś być narażony na chorobę lub możesz być narażony na ryzyko zachorowania lub rozprzestrzeniania się choroby lub stanu
 • Swojemu pracodawcy w pewnych ograniczonych przypadkach.

Nadużycie i zaniedbanie. Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane, aby zgłosić podejrzenie nadużycia, zaniedbania lub przemocy domowej agencjom stanowym i federalnym. Prawdopodobnie zostaniesz poinformowany, że udostępniamy te informacje tym agencjom.

Pomoc w przypadku katastrof. Możemy udostępniać informacje o Twoim zdrowiu w sytuacjach kryzysowych.

Zapobiegaj poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa. Możemy wykorzystywać i udostępniać Twoje informacje medyczne, aby zapobiec lub zmniejszyć poważne zagrożenie dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa lub zdrowia i bezpieczeństwa innych osób.

Zgodnie z prawem. Musimy udostępniać informacje zdrowotne o Tobie, gdy jest to wymagane przez prawo federalne lub stanowe.

W ramach postępowania sądowego. Możemy udostępniać informacje zdrowotne o Tobie w odpowiedzi na orzeczenie sądowe lub wezwanie do sądu. Będziemy udostępniać tylko informacje podane w zamówieniu. Jeśli otrzymamy jakiekolwiek inne wnioski prawne, możemy udostępnić informacje o twoim zdrowiu, jeśli zostaniemy poinformowani, że wiesz o tym i nie sprzeciwiasz się zwolnieniu.

Z organami ścigania. Musimy udostępniać informacje zdrowotne o Tobie, gdy jest to wymagane przez prawo lub proces sądowy, w tym w następujących przypadkach:

 • Aby zidentyfikować lub zlokalizować podejrzanego, zbiegłego, materialnego świadka lub zaginioną osobę
 • Aby uzyskać informacje o rzeczywistej lub podejrzewanej ofierze przestępstwa

Możemy również udostępniać informacje organom ścigania, jeśli uważamy, że śmierć była wynikiem przestępstwa lub aby zgłosić przestępstwa na naszej nieruchomości lub w nagłym wypadku.

Podczas dochodzenia. Przekażemy Twoje informacje Sekretarzowi Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, jeśli poprosi o to w ramach dochodzenia w sprawie naruszenia prywatności.

Specjalne funkcje rządowe. Możemy udostępniać informacje o Twoim zdrowiu:

 • Upoważnieni urzędnicy federalni
 • Wojskowy
 • Na potrzeby wywiadu, kontrwywiadu i innych działań związanych z bezpieczeństwem narodowym
 • Aby chronić prezydenta

Koronery, lekarze sądowi i pogrzebowi. Możemy udostępniać informacje o stanie zdrowia koronerowi lub lekarzowi orzecznikowi w celu zidentyfikowania zmarłej osoby lub ustalenia przyczyny śmierci. Możemy również udostępniać informacje zdrowotne firmom pogrzebowym, jeśli potrzebują ich do wykonywania swojej pracy.

Działania związane z nadzorem zdrowotnym. Niektóre agencje zdrowotne są odpowiedzialne za nadzór nad systemami opieki zdrowotnej i programami rządowymi lub za zapewnienie przestrzegania praw obywatelskich. W tych celach możemy udostępniać Twoje informacje tym agencjom.

Darowizna narządów i tkanek. Jeśli jesteś dawcą narządów, możemy udostępnić informacje zdrowotne organizacjom odpowiedzialnym za pobieranie, transport lub przeszczepianie narządu, oka lub tkanki.

Kompensacja pracowników. Możemy udostępniać informacje o Twoim zdrowiu agencjom lub osobom fizycznym w celu przestrzegania przepisów dotyczących odszkodowań dla pracowników lub innych podobnych programów.

Twoje prawa dotyczące informacji zdrowotnych

Masz prawo żądać ograniczeń. Masz prawo poprosić nas o ograniczenie sposobów, w jakie wykorzystujemy i udostępniamy Twoje informacje zdrowotne w celu leczenia, płatności i operacji zdrowotnych. Nie musimy się zgadzać, jeśli miałoby to mieć wpływ na twoją opiekę. Wniosek należy złożyć na piśmie, podpisany i opatrzony datą. Powinieneś opisać

informacje, które chcesz ograniczyć i powiedz nam, kto nie powinien otrzymywać tych informacji.

Musisz przesłać pisemny wniosek do empower@empowerhcs.com.

Poinformujemy Cię, czy zgodzimy się z Twoją prośbą, czy nie. Jeśli się zgodzimy, spełnimy Twoją prośbę, chyba że informacje będą potrzebne do udzielenia Ci pomocy w nagłych przypadkach. Jeśli nie zgodzimy się, omówimy z Tobą nasze obawy, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Masz prawo otrzymać kopię dokumentacji dotyczącej zdrowia i roszczeń. Masz prawo przeczytać lub otrzymać kopię swojej dokumentacji dotyczącej zdrowia i roszczeń oraz innych informacji zdrowotnych, które posiadamy na Twój temat. Aby zobaczyć i otrzymać kopie swoich informacji, musisz wypełnić swoją prośbę na piśmie. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku dostarczymy Ci kopię lub podsumowanie Twojej historii zdrowia i roszczeń. Jeśli zażądasz kopii swojego zdrowia i oświadczeń

rekord, możemy pobrać rozsądną opłatę opartą na kosztach z tytułu kosztów kopiowania, wysyłania pocztą lub innych wydatków związanych z Twoją prośbą.

Masz prawo żądać zmian. Możesz poprosić nas o zmianę Twoich informacji zdrowotnych lub historii płatności, jeśli uważasz, że są one nieprawidłowe lub niekompletne. Musisz wysłać nam pisemną prośbę i podać powód, dla którego chcesz wprowadzić zmianę. Nie jesteśmy zobowiązani do wyrażenia zgody na dokonanie zmiany. Jeśli nie zgadzamy się z żądanym

zmiany, poinformujemy Cię o tym na piśmie w ciągu 60 dni. Możesz wtedy wysłać kolejną prośbę, nie zgadzając się z nami. Zostanie dołączony do informacji, które chciałeś zmienić lub poprawić.

Masz prawo zażądać poufnej komunikacji. Możesz poprosić nas o skontaktowanie się z Tobą w określony sposób (na przykład telefon domowy lub biurowy) lub wysłanie poczty na inny adres. Rozpatrzymy wszystkie uzasadnione prośby. Musimy wyrazić zgodę, jeśli powiesz nam, że grozi Ci niebezpieczeństwo, jeśli nie zastosujemy się do Twojej prośby.

Masz prawo złożyć pisemną prośbę o wykaz przypadków, w których udostępniliśmy Twoje informacje zdrowotne w ciągu ostatnich sześciu lat. Lista będzie zawierać informacje o tym, komu ją udostępniliśmy, datę udostępnienia i dlaczego. Uwzględnimy wszystkie ujawnienia, z wyjątkiem tych dotyczących leczenia, płatności i działań związanych z opieką zdrowotną, a także wszelkich informacji, o których podanie poprosiłeś. Będziemy udostępniać jedno rozliczenie rocznie za darmo, ale naliczymy rozsądną opłatę opartą na kosztach, jeśli poprosisz o kolejne w ciągu 12 miesięcy. Twoja pisemna prośba musi określać okres. Masz prawo poprosić o papierową kopię tego powiadomienia w dowolnym momencie. Niezwłocznie dostarczymy Ci kopię papierową.

Masz prawo wybrać kogoś, kto będzie działał za Ciebie. Jeśli udzieliłeś komuś pełnomocnictwa medycznego lub ktoś jest Twoim opiekunem prawnym, osoba ta może skorzystać z Twoich praw i dokonywać wyborów dotyczących Twoich informacji zdrowotnych. Przed podjęciem jakichkolwiek działań upewnimy się, że dana osoba ma takie uprawnienia i może działać w Twoim imieniu.

Zmiany w niniejszej informacji Możemy zmienić naszą politykę prywatności, procedury i niniejszą informację w dowolnym momencie, a zmiany będą miały zastosowanie do wszystkich informacji, które posiadamy o Tobie. Jeśli zmienimy niniejsze Powiadomienie, nowe Powiadomienie zostanie opublikowane w naszej witrynie internetowej.

Upoważnienie do ujawnienia informacji poufnych