Wytyczne dotyczące praktyki klinicznej

Aktualne wytyczne dotyczące praktyki klinicznej

W ostatnich latach proces opracowywania wytycznych praktyki klinicznej został poddany znaczącej ponownej ocenie przez krajowe organizacje zawodowe, w tym American Medical Association i Institute of Medicine. Mając na uwadze zwiększenie rygorów i poprawę przejrzystości, organizacje te sformułowały zasady, które stanowią podstawę nowych standardów opracowywania wytycznych. ten Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA) i Amerykańska Akademia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży (AACAP) obaj opublikowali na swoich stronach internetowych oświadczenia wspierające te nowe standardy.

Historycznie Beacon Health Options, Inc. (Beacon) i jej starsze firmy przyjęły wytyczne dotyczące praktyki klinicznej opublikowane przez APA, AACAP i inne organizacje zawodowe. Wynikało to z ich reputacji jako głównych współtwórców i twórców wytycznych reprezentujących akceptowalne standardy opieki w momencie ich powstania.

W związku z ciągłą ewolucją opracowywania wytycznych praktyki klinicznej, wymagającą wyższych standardów dowodowych, branża obecnie utrzymała lub opracowała ograniczoną liczbę wytycznych, które spełniają nowe standardy w zakresie rygoryzmu i przejrzystości wytycznych. W związku z tym firma Beacon sprawdziła i przyjęła następujące wytyczne, które spełniają te standardy:

Archiwum