Parmasya

CVS Caremark

Nagbibigay ang Mga Serbisyong Empower Pharmacy ng mga klinikal na serbisyo para sa mga miyembro ng Empower, kasama ang pagsusuri ng parmasya bago ang mga kahilingan sa pahintulot. Bigyan ng kapangyarihan ang mga kasosyo sa CVS Caremark para sa pagproseso ng mga pag-angkin ng reseta at ang network ng parmasya.

Ang CVS Caremark at Empower ay nagtutulungan upang mag-disenyo at pamahalaan ang iyong plano sa benepisyo ng parmasya. Kasama rito ang paglikha ng iyong listahan ng mga sakop na gamot (tinatawag ding formulary), pagtukoy kung magkano ang babayaran mo para sa iyong gamot, at bibigyan ka ng mga programa at serbisyo upang matulungan kang mabisang mapamahalaan ang iyong kalusugan. Tinutulungan ka ng CVS Caremark na makuha ang gamot na kailangan mo, kung kailangan mo ito, maging isang beses sa isang buwan o isang beses sa isang taon.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa iyong mga benepisyo sa reseta na gamot, magparehistro sa Caremark.com sa:

  • Suriin ang iyong saklaw at taunang paggastos
  • Humanap ng mga pagkakataong makatipid
  • Tingnan ang iyong kasaysayan ng reseta
  • Suriin ang mga gastos sa gamot
  • Maghanap ng mga parmasya na nasa network
  • Mag-refill ng mga reseta
  • Suriin ang iyong katayuan sa pag-order ng mail