Pagsasanay sa Provider

Mga Paparating na Pagsasanay

Oryentasyon ng Provider

Saklaw ng webinar na ito ang impormasyong nauugnay sa Empower kabilang ang mga responsibilidad ng provider, mga mapagkukunan ng provider, mga karapatan at responsibilidad ng miyembro, pagiging karapat-dapat, saklaw na mga serbisyo, pamamahala sa paggamit, koordinasyon sa pangangalaga, pagsumite ng mga paghahabol, pagpapabuti ng kalidad, pagpapalakas ng portal at marami pa.

Martes, Abril 20, 202110:00 am - 11:00 amMagrehistro dito!
Martes, Mayo 18, 202110:00 am - 11:00 amMagrehistro dito!
Martes, Hunyo 15, 202110:00 am - 11:00 amMagrehistro dito!

OPEN Forum Calls

This forum is intended to answer questions about Empower claims and provider validation, utilization management, and care coordination. Please remember this will be an open forum so you cannot reveal PHI (i.e. Empower ID, member name and/or date of birth, etc.)

Meeting ID: 965 2894 6581, Passcode: 687523
Every Monday, Beginning
March 29 until April 12, 2021
12:00 p.m. – 12:30 p.m. Join Here!

Mga Town Hall

Mga Kumperensya

Mga Pagkakataon sa Pang-edukasyon

Archive